WESAK BROCHURE

Het Feest van Wesak: Een Techniek voor Geestelijk Contact

Bekijk/ Download brochure in PDF | Bestel een gedrukt exemplaar

THet Feest van Wesak wordt door de Kenners van de wereld als van het grootste belang in wereldaangelegenheden beschouwd, want door de twee Vertegenwoordigers van de Godheid op onze planeet de Christus en de Boeddha kan de wereld van geestelijke werkelijkheid en de wereld van menselijke aangelegenheden zeer dicht bij elkaar worden gebracht. In de huidige tijd van crisis is dit meer dan ooit tevoren nodig, en daarom is het werk van deze grote Zonen van God van ongewoon belang, en heeft de gelegenheid die nu aan de mensheid wordt geboden gevolgen die verder strekken dan ooit tevoren. De toenemende belangstelling voor het Festival zelf en de vraag naar de betekenis ervan, en de verzoeken van het algemene publiek om informatie erover, hebben ertoe geleid dat we de informatie die beschikbaar is gebundeld hebben en het in deze beknopte vorm voor beschouwing aanbieden aan de Westerse aspirant.

Alice A. Bailey