ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΣΑΚ

Η Εορτή του Βεσάκ - Μια Τεχνική Πνευματικής Επαφής

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο σε PDF – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Εορτή του Βεσάκ έχει θεωρηθεί από τους Γνώστες του κόσμου ως υπέρτατης σημασίας για τα παγκόσμια ζητήματα, διότι ακριβώς µέσω αυτών των δύο Αντιπροσώπων της Θεότητας πάνω στον πλανήτη µας, του Χριστού και του Βούδα, μπορούν να έλθουν πολύ κοντά ο κόσμος των πνευματικών πραγματικοτήτων και ο κόσμος των ανθρώπινων υποθέσεων. Σήμερα, σε αυτή την ώρα της κρίσης, η προσέγγιση είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο αυτών των δύο μεγάλων Υιών του Θεού αποκτά βαρύνουσα σημασία, ενώ η ευκαιρία που προσφέρεται αυτή την εποχή στην ανθρωπότητα έχει βαθύτερες επιπτώσεις από κάθε άλλη φορά. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ίδια την Εορτή και η διερεύνηση της σημασίας της, όπως και η αξίωση του ευρύτερου κοινού για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε αυτήν, µας ώθησαν στην συγκέντρωση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας και της παρουσίασής της σε αυτή τη συνοπτική μορφή, προς όφελος του επίδοξου ζηλωτή της Δύσης.

Αλίκη Μπέιλη