Βίντεο ΒΕΣΑΚ

Τη στιγμή της πανσελήνου του Ταύρου σημειώνεται το ανώτατο σημείο της πνευματικής ευλογίας στον κόσμο. Υπάρχει μια ασυνήθιστη εισροή ζωής και πνευματικής διέγερσης, η οποία υπηρετεί την ζωογόνηση της έφεσης ολόκληρης της ανθρωπότητας.